Historia och nutid.

karta

Grinds Hages båtklubb startades av ett gäng entusiaster på det glada sextiotalet. Man ville gärna åka båt och dessutom ha nära till bryggan. Nedanför Södersjukhuset fann man den perfekta platsen. Här finns redan sedan tjugotalet en brygganläggning. Man pratar ihop sig, och skickar en skrivelse till Stockholm Stads Idrotts- och Friluftsstyrelse där man ansöker om att få bilda en båtklubb och av staden arrendera bryggor och varvsområde.
Stockholm stad tillstyrker och 21 Maj 1963 bildas Grinds Hages Båtklubb.


År 1963 var Beatles stora, Tage Erlander styrde folkhemmet samtidigt som Cornelis Vreeswijk häcklade det. Den gode Cornelis sökte snart medlemskap i klubben, förtöjde sin husbåt vid bryggan där den något år senare sjönk. Det resulterade kvickt i låten "Jag hade en gång en båt".

Åren gick, bryggorna blev fler och Folkbåtar glänste ikapp med Pettersonare i vårsolen och fortfarande finns en och annan av dessa pärlor vid våra bryggor tillsammans med moderna skönheter.

Båtklubbar har av naturen varit ganska konservativa. Kanske hänger det ihop med att vi vårdar ett kulturarv eller så är sjöfolk bara sådana. Men tiderna förändras och många av våra idéer och värderingar med dem. När seklet blev nytt igen gick vår klubb igenom en omvälvande föryngringsprocess. Till ordförande valdes för första gången en kvinna, en då fortfarande ovanlig företeelse. Styrelsearbetet effektiviserades och klubben moderniserades. Hela klubben fick en upprustning och ett nytt modernt klubbhus har byggts.

GHBK är nu en båtklubb som funnit sin plats i tjugohundratalet. Men vissa traditioner är vi rädda om. Vi är noga med att vi alla är jämlikar på bryggan, vi är måna om varandra, vi hjälper till där det behövs utan att knota eller plocka fram pekpinnen och vi trivs tillsammans!

Men namnet då? Jo, Grinds hage (eller Grims hage) var benämningen för det område som sträckte sig från Skanstull och bort över Eriksdalsområdet. Namnet finns omnämnt redan 1487 i Stockholms Tänkebok. Troligen syftar det inte på ett personnamn utan snarare just en - grind. Mycket tidigt i historien spärrade man nämligen av det smala sund som fanns mellan Södermalm och fastlandet för att kreaturen inte skulle kunna gå över till andra sidan. Vid huvudvägen söderut från staden fanns en grind i detta stängsel och det sannolikaste är att namnet härstammar från just denna grind.

Redan år 1577 byggdes i Grinds hage en tegellada för torkning och bränning av lera, Grinds Bruk. Två hundra år senare massproduceras här kritpipor. År 1830 finns på platsen ett boställe upplåtet åt skarprättaren som hade sin morbida arbetsplats i närheten av där Gullmarsplan nu ligger.

Så klubbens namn är verkligen anrikt.